Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

EU Projekti


9.3.2016.

U OKVIRU INTERREG V-A PROGRAMA SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020. OBJAVLJEN JE POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Ured Premijera Mađarske kao Upravljačko tijelo Programa te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH kao nacionalno tijelo u programu objavili su prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva).


Na natječaj se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva, a uvjet da prijava bude važeća jest postizanje p ...

Linkovi