Obrazovanje - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Obrazovanje

ISPIT KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU


Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju. 


Rokovi polaganje ispita:


Proljetni   15.02.-31.03.2024.


Ljetni       15.05.-30.06.2024.


Jesenski   16.09.-31.10.2024.


Zimski      04.11.-15.12.2024.


Prijave za svaki rok zaključuju se 21 dan prije početka roka. 


Za prijavu ispita potrebno je dostaviti:


1. Prijavnicu


2. Osobnu iskaznicu


3. Svjedodžbu o završenoj srednjoj školi (minimalna razina 4.1.), diplomu ili drugu javnu ispravu kao dokaz stečene razine kvalifikacije


Ispit se polaže prema Pravilniku o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju NN 107/2020 u dva dijela:


1. Pismeni dio (provjera teorijskih znanja)


2. Praktični dio (izrada pisane priprave za poučavanje učenika te demonstraciju postupka poučavanja i vrednovanja na konkretnom zadatku)


Cijena ispita iznosi 106,17 €. Prilikom službene prijave kandidat plaća akontaciju u iznosu od 26,54 €. Do izlaska na pisani dio uplaćuje preostali iznos od 79,63 €.


Putem stranice https://obrazovanje.hok.hr/ Hrvatskoj obrtničkoj komori možete predati zahtjev za priznavanje ovog ispita na temelju prethodno stečenog obrazovanja koje se dokazuje odgovarajućom ispravom ili zatražiti izdavanje duplikata uvjerenja.
Natrag
scroll to top