Pouka - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Pouka

Obrtničko učilište Pouka i Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica sklopili su Ugovor o organizaciji i provedbi edukacija u sklopu projekta „Volimo volontiranje“. Projekt je odobren u okviru natječaja „Podrška organizatorima volontiranja za unapređenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ financiranih u sklopu Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta „Volimo volontiranje“ je povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje. Obrtničko učilište Pouka tijekom provedbe projekta organizirati će i provoditi edukacije kojim će se educirati ciljane skupine volontera kako bi im se približilo i usavršilo volonterstvo. Edukacije će se provoditi od studenog 2017. godine do svibnja 2018. , a obuhvatit će sljedeće teme:


1. Menadžment volontera prema jedinstvenom nacionalnom kurikulumu


2. Kompetencije stečene volontiranjem- kako ih pratiti i ocjenjivati


3. Razvoj programa volontiranja učenika


4. Razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina volontera


5. Volonteri- prava i obveze, zakon, etički kodeks, pravilnik o volontiranju


6. Okrugli stol- Kako privući i zadržati volontere


Obrtničkom učilištu Pouka ovo je još jedan od značajnijih postignuća ove godine.


Natrag
scroll to top