OGLAŠAVAJTE SE U KATALOGU OBRTNIŠTVA HOK-a ZA 2010. GODINU - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U cilju promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga i poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, Hrvatska obrtnička komora izradit će KATALOG OBRTNIŠTVA 2010. (obrtničkih/poduzetničkih proizvoda i usluga).
Podaci iz Kataloga bit će objavljeni i na web stranicama Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr
Katalog će biti rađen u tiskanom obliku, formata stranice A4, s tekstualnim dijelom i fotografijama proizvoda i usluga, četverojezičan - hrvatsko-njemačko-engleski-talijanski te u elektronskom obliku na CD-u. CD će biti interaktivan, s mogućnostima pretraživanja baza prema više kriterija. Tisak Kataloga predviđen je u veljači 2010 godine.Kontakt osobe zadužene za primanje materijala za katalog u HOK-u su: Snježana Tomić 01/4806 670, Nenad Klapčić 01/4806 669 i Suzana Mamić 01/4806 643.
U privitku teksta možete vidjeti dokument Prijava-obrazac za upis u KATALOG, sa svim detaljima vezanim uz oglašavanje.






Natrag
scroll to top