ZAKLJUČCI CEHA GRAĐEVINSKIH OBRTA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Ceh građevinskih obrta Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije na svojoj sjednici održanoj dana 01. veljače 2010.g. razmatrao je aktualnu problematiku u građevinarstvu i o stanju u gospodarstvu koje se u jednakoj mjeri odražava na poslovanje građevinskih obrta.

U raspravi je istaknuto da je stanje u građevinarstvu vrlo teško te da, pored onih problema koji opterećuju ukupno gospodarstvo, u graditeljstvu je puno problema koji su specifični za tu granu. Zaključeno je da su investicije u građevinarstvu smanjene na 20% u odnosu na prethodnu godinu. Opće poznati pojam nelikvidnosti je posebno izražen u ovoj gospodarskoj grani. Smanjenje investicija, zatvaranje obrta i otpuštanje radnika uzrokuje sve brojnije nelegalno obavljanje djelatnosti i smanjenje i onako malog obujma posla. Zaključeno je da bi se napravilo puno više reda kada bi Državni inspektorat i Građevinska inspekcija nadzirala nelegalni rad barem onoliko koliko nadzire registrirane građevinske poduzetnike koji su opterećeni brojnim problemima. Ceh građevinskih obrta donio je slijedeće Zaključke:1. Predlaže se predsjedniku Ceha građevinara Hrvatske obrtničke komore da žurno sazove sjednicu Ceha HOK-a na kojoj će biti predsjednici županijskih Cehova građevinara sa temom «Stanje u graditeljstvu».2. S obzirom na stanje u graditeljstvu, predlaže se HOK-u održavanje skupa građevinara Hrvatske obrtničke komore najkasnije do 31. ožujka 2010.g. 3.Predlaže se Hrvatskoj obrtničkoj komori da zatraži od Državnog inspektorata i Građevinske inspekcije pojačan nadzor nad neregistriranim obavljanjem građevinske djelatnosti koje uzima sve više maha i koje je dobrim djelom rezultat zatvaranja obrta i otpuštanja radnika u građevinarstvu.4.Traži se od Građevinske inspekcije da pojača nadzor nad striktnim primjenjivanjem Zakona o građenju te da pored nadzora građevinskih poduzetnika pokrenu sankcije prema investitorima koje je predvidio Zakon o građenju u slučaju kad investitori ne poštuju odredbe tog Zakona.5.Predlaže se Hrvatskoj obrtničkoj komori da ponovo pokrene inicijativu za povećanje granice za prelazak sa oporezivanja prema Zakonu o porezu na dohodak na oporezivanje prema Zakonu o porezu na dobit sa 2.000.000,00 na 3.500.000,00 kuna.


Natrag
scroll to top