KREDITNI PROGRAMI HBOR-a - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Hrvatska banka za obnovu i razvoj provodi niz kreditnih programa s ciljem financijske podrške gospodarstvu RH. U cilju što kvalitetnije podrške gospodarstvenicima, HBOR sustavno prati tržišna kretanja i potrebe gospodarstvenika te sukladno tome proširuje ili mijenja svoju ponudu kredita.

Kreditni programi provode se izravno ili putem poslovnih banaka s kojima HBOR ima zaključene ugovore o suradnji. U prilogu su neki od kreditnih programa HBOR-a koji bi mogli biti zanimljivi obrtnicima, a više informacija možete pronaći na web stranicama HBOR-a www.hbor.hr/Sec37.

Natrag
scroll to top