RADIONICA MANAGEMENT VOLONTERA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Dana 26. i 27.4.2013. godine, u prostorima Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, a u organizaciji Udruge za održivi razvoj Hrvatske, održava se radionica “Management volontera”. Radionica je organizirana u sklopu Programa JAKO, a namijenjena je organizacijama/institucijama koje trebaju pomoć pri uspostavi i osmišljavanju svojih volonterskih programa. Teme prvog dana radionice su: Zakon o volonterstvu i drugi pravni okviri volonterstva, prednosti i slabosti na području volonterstva, kako odrediti profil volontera koji organizaciji/instituciji trebaju, kreiranje opisa posla volontera, na koji način pronaći volontere, što je ugovor o volontiranju i volonterska knjižica.Teme drugog dana radionice su: praktični savjeti za uključivanje volontera, selekcija volontera, volonterski uredi/centri, Europska volonterska služba, Hrvatska mreža volonterskih centara, orijentacija i trening volontera, evidencija i evaluacija volontera, kreiranje upitnika o zadovoljstvu volontera i ankete o procjeni rada volontera.


Natrag
scroll to top