NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA TRADICIJSKIM, ODNOSNO UMJETNIČKIM OBRTIMA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Grad Koprivnica objavio je natječaj za dodjelu potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima. Korisnici potpora su vlasnici obrta na području Grada Koprivnice, koji su registrirani za jednu od sljedećih djelatnosti, a koju obavljaju na tradicijski odnosno umjetnički način: bačvar, bakrokotlar, četkar, dimnjačar, kišobranar, kitničar, klobučar, knjigoveža, košarač, izrada predmeta od slame i pruća, kovač, krovopokrivač, krznar, lončar, mlinar, pećar (izrada i slaganje keramičkih peći, kamenoklesar, puhanje stakla, brušenje stakla, kristala, izrada vitraja, lijevanje – odljevi umjetničkih predmeta, puškar – izrada i popravak unikatnog oružja, pismoslikar, postolar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, restauriranje i ručna izrada namještaja, staklar, svjećar, medičar, licitar, tesar, tokar, tkanje na tkalačkom stanu, urar (isključivo održavanje i popravci), užar, vlasuljar, izrada suvenira na tradicionalni način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće restauriranje (zgrada, namještaja i dr.), graditelj glazbala, zlatovez i čipkarstvo, izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar – filigranist, ručno kovanje - umjetnička bravarija.

KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore su obrtnici, hrvatski državljani čije je prebivalište, kao i obavljanje navedenih djelatnosti na tradicijski, odnosno umjetnički način na području Grada Koprivnice.

NAMJENA POTPORE

Potpore se odobravaju za:

- Sufinanciranje poboljšanja uvjeta rada radionice
- Sufinanciranje troškova početne proizvodnje
- Izlaganje na specijaliziranim sajmovima
- Izrada promidžbenog materijala
- Sufinanciranje troškova ishođenja Uvjerenja o statusu tradicijskog ili umjetničkog obrta
- Sufinanciranje 50 % godišnjih troškova energenata (plin,voda i odvodnja, struja), smeća, komunalne naknade za poslovni prostor i poreza na tvrtku.

POSTUPAK DODJELE POTPORE

Povjerenstvo će, na temelju dostavljene dokumentacije i vrednovanja prema kriterijima navedenim u Odluci, izraditi prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni potpore. Obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika, na prijedlog Povjerenstva donosi konačnu odluku o izabranim korisnicima, iznosu i namjeni potpore. Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku je 10.000,00 kuna. Ukoliko ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih Proračunom, odobreni iznosi po zahtjevima umanjiti će se svima u jednakom postotku.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Tražitelj potpore treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Popunjen obrazac „Zahtjeva za dodjelu potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima u 2013. godini“,
- Preslika obrtnice
- Preslike rješenja, ponuda ili računa za potpore za koje se traži sufinanciranje
- Izlaganje na specijaliziranim sajmovima (dokaz sudjelovanja)
- Sufinanciranje troškova ishođenja Uvjerenja o statusu tradicijskog ili umjetničkog obrta
- Preslike ugovora o naukovanju (ukoliko radionica ima naučnike)
- Dokaze o referencama (preporuke, nagrade, članci)
- Uvjerenja o statusu tradicijskog ili umjetničkog obrta (ukoliko ima) ili
- Izjavu da izrađuje proizvod na tradicijski način korištenjem stare tehnologije

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima u 2013. godini“, može se dobiti u Gradu Koprivnici, soba br. 20, Zrinski trg 1/I, Koprivnica ili na internet stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se u Grad Koprivnicu, Zrinski trg 1/I, Koprivnica, sa naznakom «Tradicijski odnosno umjetnički obrt – za natječaj do 5.lipnja 2013. godine.


Natrag
scroll to top