SEMINAR NA TEMU ZAKONA O SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i Udruženje obrtnika Koprivnica organiziraju seminar na temu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obavezno je unutar svake dvije godine obaviti educiranje odnosno sudjelovati na seminaru kojega su obveznici pored ostalih knjigovođe, zlatari, trgovci umjetninama i posrednici u nekretninama i osiguranju.
Kako je od posljednjeg seminara prošlo više od dvije godine, Udruženje obrtnika Koprivnice i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije ponovo organiziraju takav seminar u Koprivnici po cijeni od 400 kn sa PDV-om (inače je 700 kn), a izvođači seminara su stručnjaci iz RIF-a.

Za navedenu cijenu dobiva se seminar - prezentacija, radni materijal sa seminara i potvrda o sudjelovanju.
Seminar će se održati početkom rujna 2013. - između 2. i 6.rujna (datum će se odrediti nakon prispjelih prijava).
Mjesto održavanja seminara je u prostorijama Obrtničke komore, Bjelovarska c.75a.
Početak seminara bi bio u 9.30, a trajao bi do 15 sati.
Uplata za seminar može se izvršiti na žiro-račun 2360000-1101241118, a predračun treba zatražiti na e-mail adresu rif@rif.hr
Trošak seminara na kojem će biti tri predavača, može se uplatiti gotovinom na samom seminaru.
U prijavi za seminar treba poslati točan naziv tvrtke-obrta, i ime i prezime polaznika kako bi se pripremile potvrde o sudjelovanju na seminaru.
Prijave treba poslati što prije na uokc@kc.t-com.hr ili na fax 048/624-206, a za dodatna pitanja može se nazvati koprivničko Udruženje obrtnika na 048/222-394, te Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, tel. 048/623-408.


Natrag
scroll to top