PRIJAVE ZA EDUKACIJU „RJEŠAVANJE PROBLEMA I KONFLIKATA“ - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Edukacija će se održati od 02. – 03. travnja 2014. godine u prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Bjelovarska cesta 75a.

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Obrtničkim učilištem POUKA organizira besplatnu edukaciju „Rješavanje problema i konflikata“ za koju su sredstva osigurana iz programa Ministarstva poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls 2013.“. Edukacija je namijenjena obrtnicima, poduzetnicima te njihovim zaposlenicima i članovima obitelji.

Sadržaj i pregled seminara:

- KOMUNIKACIJA – komunikacijski proces, vrste komunikacija, aktivno slušanje
- TEŠKE SITUACIJE I „TEŠKI KLIJENTI“ – agresivnost, pasivnost, asertivnost
- TEHNIKE ASERTIVNOSTI – vrste sukoba, metode rješavanja sukoba
- KONFLIKTI – razine, pristupi, razumijevanje, dijagnoza
- PREVENCIJA KONFLIKATA
- NAČINI RJEŠAVANJA KONFLIKATA – medijacija, vrste, pogodnosti

Predavačica mr.sc. Sanja Ostroški ima dugogodišnje prodajno iskustvo širokog raspona. Trener je i konsualtant sa bogatim iskustvom u oblasti organizacije, marketinga i prodaje, a i sama je dugogodišnji poduzetnik, tako da na svojim seminarima i radionicama pored teoretskog znanja prenosi i praktična iskustva.

Prijave za ovu edukaciju traju 31. ožujka 2014., a ispunjenu prijavnicu možete dostaviti osobno na adresu Bjelovarska cesta 75a, Koprivnica, faxom na 048/623-408 ili e-mail obrazovanje-kc@hok.hr.


Natrag
scroll to top