NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA KOJI SE ŠKOLU ZA DEFICITARNA OBRTNIČKA ZANIMANJA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije u okviru programa Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske „Poduzetnički impuls“ objavljuje Natječaj za stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju po JMOza deficitarna obrtnička zanimanja za šk.g. 2014./2015. godinu
I OPĆI PODACI

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije stipendirat će 70 učenika prvih, drugih i trećih razreda srednjih strukovnih škola koji se obrazuju po JMO za deficitarna obrtnička zanimanja.Natječaj je otvoren do 31.07.2014. godine.

Prijave se podnose u Obrtničku komoru Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Bjelovarska cesta 75a na obrascu koji se nalazi u privitku Natječaja.

II UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju ostvaruju učenici upisani u srednje strukovne škole koji se obrazuju po programima JMO za deficitarna obrtnička zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica koja su određena kao deficitarna prema objavljenom Javnom pozivu iz programa „Poduzetnički impuls“ za 2014. godinu aktivnost D2.2 Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima. Pravo na stipendiju ostvaruju učenici koji imaju status redovitog učenika, što dokazuju potvrdom o upisu u školu i koji imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije.

III KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendije su: Opći uspjeh iz svih predmeta u zadnja dva završena razreda i socijalni status.

IV DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

1. potvrdu o upisu u srednju školu
2. potvrdu o prebivalištu
3. svjedodžba zadnja dva završena razreda
4. mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (nije obavezno)

V BROJ I VISINA STIPENDIJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 70 stipendija za učenike prvih, drugih i trećih razreda srednjih strukovnih škola koji se obrazuju po JMO za deficitarna obrtnička zanimanja u iznosu od 700,00 kuna mjesečno.

Popis zanimanja koja su ovom mjerom određena kao deficitarna: alatničar, autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, brodski mehaničar, dimnjačar, drvotokar, elektroinstalater, elektromehaničar, fasader, galanterist, glazbalar, graditelj brodova, instalater grijanja i klimatizacije, klesar, klobučar, konobar, kotlar, kovač, krojač, krovopokrivač, krznar, kuhar, limar, ljevač, mehaničar poljoprivrednih strojeva, mesar, mlinar, mljekar, obućar, optičar, pekar, plinoinstalater, precizni mehaničar, puškar, slastičar, soboslikar-ličilac, stolar, strojobravar, tapetar, tesar, tokar, urar, vodoinstalater i zidar.

Natrag
scroll to top