ZAMJENIK ŽUPANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE G. DARKO SOBOTA URUČIO UVJERENJA O USAVRŠAVANJU 1. GENERACIJI VODITELJA ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U Đurđevcu, u okviru programa koji je organizirao LAG Podravina, a koji se odnosi na okrugli stol „1. godina provedbe Mjere 202 u LAG-u „Podravina“ organizirano je svečano uručenje uvjerenja o usavršavanju za 9 polaznika koji su program usavršavanja uspješno završili.

Zamjenik župana g. Darko Sobota, g. Božo Barać, Predsjednik Upravnog vijeća Obrtničkog učilišta POUKA i Ravnateljica Učilišta gđa Jasmina Sinovec uručili su Uvjerenja o usavršavanju za 9 polaznika programa. LAG Podravina je u suradnji s Obrtničkim učilištem školovao članove LAG-a, a edukacija je financirana iz sredstava Europske unije u okviru programa IPARD, Mjera 202. Polaznici su uspješno završili edukaciju i stekli zvanje voditelja za izradu i provedbu EU projekata, odnosno stekli su osnovna znanja za pisanje i provedbu EU projekata. Nakon završetka su dobili Uvjerenje o usavršavanju tj. javnu ispravu koja se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Prilikom dodjele Uvjerenja i Okruglog stola istaknuto je da je ova edukacija bila izuzetno kvalitetna te da će polaznici stečenim znanjima koristiti LAG-u Podravina i članovima LAG-a. Isto tako zaključeno je da ovu suradnju treba nastaviti i u nastavku provođenja navedenog projekta kako bi učinci bili što korisniji za LAG, članice LAG-a i Koprivničko-križevačku županiju općenito.


Natrag
scroll to top