POTVRDE ZA PRUŽANJE USLUGA NA EU TRŽIŠTU - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U Narodnim novinama broj 92 od 28. srpnja 2014. godine objavljen je Pravilnik o izdavanju EU potvrda koje se izdaju hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na EU tržištu.
EU potvrdom dokazujete da ste poslovno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i da nemate čak ni privremene zabrane bavljenja profesijom. Potvrdu izdaje nadležno tijelo na zahtjev podnositelja u roku od 8 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva i dužno je istu izdati bez naknade za podnositelja zahtjeva, odnosno ne može od podnositelja zahtjeva tražiti plaćanje pristojbe ili naknadu drugih troškova. Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se na propisanom obrascu u pisanom obliku osobno, poštom ili elektroničkim putem.

Za izdavanje EU potvrda u Koprivničko-križevačkoj županiji nadležan je Ured državne uprave, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Antuna Nemčića 5, Koprivnica te ispostave Ureda državne uprave u Križevcima, I. Z. Dijankovečkog 12 i u Đurđevcu, Stjepana Radića1, ovisno o mjestu upisa obrta.

Podnositelj zahtjeva dužan je, osim obrasca zahtjeva (nalazi se u privitku teksta), a na traženje nadležnog tijela priložiti sljedeće dokumente:

– domovnicu,
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
– osobnu iskaznicu,
– dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma),
– potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici),
– presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 6. 2013. (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– potvrdu od poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda (ako je primjenjivo).

Nadležno tijelo od podnositelja zahtjeva tražit će ostale relevantne dokumente prema pojedinačnom slučaju, a sva dokumentacija koju nadležno tijelo može pribaviti po službenoj dužnosti bit će prikupljena na taj način. Sve dokumente podnositelj zahtjeva priložit će u neovjerenoj preslici.

Natrag
scroll to top