ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA OBRTNIČKE KOMORE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Sjednica Nadzornog odbora Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije održana je u srijedu, 09.03.2016.g. u prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije.


Na sjednici se razmatralo materijalno-financijsko poslovanje Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.g., ali i problematika koja je u nadležnosti Nadzornog odbora.


Članovi Nadzornog odbora iskazali su zadovoljstvo dosadašnjim radom i ostvarenim rezultatima te izrazili nadu da će se takav rad nastaviti i u 2016. godini.


Natrag
scroll to top