ODRŽAN CEH GRADITELJSTVA OBRTNIČKE KOMORE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije održana je proširena sjednica Ceha graditeljstva pri Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije. Na sjednici je razmatrana problematika građevinskih struka, a posebno problematika vezana uz propise iz područja gradnje, javne nabave, neregistriranog obavljanja djelatnosti i dr. Na sjednici je zaključeno da poslovanje obrtnika i drugih malih poduzetnika u području graditeljstva opterećuju brojni problemi. Opća je ocjena da su u neravnopravnom položaju u odnosu na velike poduzetnike. Da brojni propisi nisu u funkciji lakšeg obavljanja djelatnosti. Veoma je rašireno neregistrirano obavljanje djelatnosti pogotovo u djelu poslova koje obavljaju mali poduzetnici. Na tržištu rada nema nikakve radne snage, a posebno nema kvalificirane radne snage.


Doneseni su zaključci da se traži od Hrvatske obrtničke komore:  1. da u suradnji s HGK i HUP-om zatraži žurno izmjene Zakona ili Mišljenje ili Uredbu od resornog Ministarstva ili Vlade Republike Hrvatske članka 30. Zakona o prostornom uređenju i gradnji na način da:  • za obiteljske kuće do 400 m2, poljoprivredne objekte do 600 m2 te jednostavne radove (za koje po starom Pravilniku nije trebala licenca) ne treba voditelj gradilišta ili voditelj radova (ovlaštena osoba) ili da je za to dovoljno majstorski ispit ili majstorski status,

  • za veće objekte i složenije radove da se može ovlaštena osoba ugovoriti Ugovorom o poslovnoj suradnji, a ne da mora biti zaposlena,

  • da voditelj gradilišta glavnog izvođača pokriva poslove i drugih kooperanata na gradilištu,

  • ili da se nadzor ovlasti za veću kontrolu izvođenja radova.


Obrazloženje: Na tržištu rada uopće nema kadrova koji ispunjavaju uvjet za voditelja gradilišta ili voditelja radova. Većina malih obrtnika, ali i trgovačkih društava ne može ispuniti ovaj uvjet zapošljavanja tako da će biti prisiljeni zatvarati obrte. Velikim gospodarskim subjektima ne odgovara da obrtnici zaposle dio njihovih stručnjaka te se na taj način žele riješiti konkurencije. U svezi s navedenim, građevinski obrtnici iz Koprivničko-križevačke županije predlažu da se, u slučaju da ne bude sluha u slučaju rješavanja ovog problema, poduzmu radikalnije mjere i aktivnosti, ako treba i prosvjed.  1. Predlaže se Hrvatskoj obrtničkoj komori da uputi Zahtjev Carinskoj upravi RH, Upravi za nadzor da pojača aktivnosti u nadzoru obavljanja neregistrirane djelatnosti u području graditeljstva. U praksi se pokazuje da se Carinska uprava ne angažira u nadzoru neregistriranog obavljanja djelatnosti u području građevinarstva, odnosno proglašava se ne nadležnom, a građevinska inspekcija nema kadrovskih kapaciteta da bi postupala po prijavama za neregistrirano obavljanje djelatnosti.

  2. Zaključeno je da Hrvatska obrtnička komora mora uložiti dodatni napor da se u škole upisuje što više građevinskih zanimanja te da se podigne kvaliteta strukovnog obrazovanja. Iskazana je alarmantna potreba za kvalificiranom radnom snagom, a nedostatak radne snage je postao jedan od glavnih ograničavajućih čimbenika u obavljanju i širenju posla.


Natrag
scroll to top