MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA OBJAVILO JE NATJEČAJ ZA E-IMPULS - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira se Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga E-impuls. Natječaj je otvoren od 21.7.2016. do 30.9.2016. Prijavitelji natječaja su mali i srednji poduzetnici, obrtnici.  Predmet Poziva su investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga, a cilj Poziva je poticanje mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti. Temeljem OP Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.


Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviša 300.000 kuna. Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi: • malom poduzeću 65%

 • mikro poduzeću 85%


Prihvatljive aktivnosti: • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga,

 • pružanje savjetodavnih usluga neophodnih za predmetna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.


Prihvatljiva su ulaganja u sektorima: • C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila;

 • F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;

 • J Informacije i komunikacije;

 • M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.


Prihvatljivi su troškovi vezani za ulaganja u materijalnu imovinu povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice što uključuje: • nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon;

 • nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako su vezani uz projektne aktivnosti;

 • nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima;

 • troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice;

 • troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.


Prihvatljivi troškovi vezani za ulaganja u nematerijalnu imovinu: • troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

 • troškovi vezani uz stručna osposobljavanja,

 • stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt

 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.


Prihvatljivi troškovi savjetodavnih usluga neophodnih za ulaganje: • usluge upravljanja projektom;

 • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;

 • troškovi promidžbe i vidljivosti.


Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb. Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.


 


Natrag
scroll to top