ODRŽANE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE OBRTNIČKE KOMORE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije 04. prosinca 2017. godine održane su sjednice Upravnog odbora i Skupštine Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije.
Na sjednici Skupština je jednoglasno prihvatila Rebalans Financijskog proračuna za 2017. godinu, Financijski plan za 2018. godinu i Program rada za 2018. godinu. Raspravljalo se o brojnim aktivnostima provedenim između dvije sjednice. Bilo je riječi o nastupima na sajmovima, edukacijama, seminarima te o provođenju majstorskih ispita i stručnog osposobljavanja. Iskazan je dobar odnos sa Koprivničko-križevačkom županijom i sa drugim institucijama. Posebno je istaknuto zadovoljstvo organizacijom 20. Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije i projektima koji su u najavi.


Natrag
scroll to top