INTERAKTIVNA RADIONICA SUDA ČASTI - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U ponedjeljak, 04. prosinca u prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, Sud časti HOK-a i Centar za mirenje pri HOK-u održali su interaktivnu radionicu s naglaskom na praksu Suda časti i nova zakonodavna rješenja kako bi Sud časti HOK-a na kvalitetan način provodio javne ovlasti HOK-a u području svog djelovanja.
Edukaciju su vodili Ivica Veselić sudac Županijskog suda u Zagrebu i sudac Suda časti HOK-a i Suzana Kolesar tajnica Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u. Edukaciji su prisustvovali predsjednik Obrtničke komore Kc-kž županije Zvonko Pecikozić, tajnik Obrtničke komore Kc-kž županije Božo Barać, članovi Udruženja obrtnika grada Đurđevca, Križevaca i Koprivnice, te Marina Horvat Pavlic pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Koprivničko-križevačke županije i predsjednica prvostupanjskog vijeća Suda časti Hrvatske Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije.
Tema edukacije bila je alternativno rješavanje sporova između potrošača i trgovca (obrtnika) putem Suda časti ili Centra za mirenje pri HOK- u (izvansudski), kako na što miriniji način, a ujedno najpovoljniji za obje strane (prijavitelja i prijavljenika), riješiti spor na zadovoljstvo obadviju strana bez da se ide u daljnje sudske sporove.


Natrag
scroll to top