Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. g. (Narodne novine 128/2017). Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2018. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2017. godine, koja iznosi 8.020,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Vezano za godišnje osnovice za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti, osoba koja obavlja drugu djelatnost obveznik je doprinosa, a osnovica za obračun i plaćanje je iznos godišnje osnovice koji utvrđuje Porezna uprava rješenjem.


Detaljnije informacije o mjesečnim osnovicama za obveze koje utvrđuje Porezna uprava pogledajte u prilogu.Natrag
scroll to top