USKLAĐIVANJE S PRAVILNIKOM O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Od  1. lipnja 2018. na snazi je novi Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.


Posebno podsjećamo na potrebu usklađivanja s Pravilnikom vezano uz označavanje vozila.


 Za vozila kojima se obavlja javni cestovni promet


Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz treba imati oznaku ´´TAXI´´ na krovu vozila, te na vanjskim bočnim stranama zajedno sa imenom, prezimenom i prebivalištem fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv i sjedište trgovačkog društva.


Osobni automobili namijenjeni za javni prijevoz putnika, autobusi i teretna vozila uz navedeno trebaju imati istaknuti i OIB prijevoznika.


 Vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe (autobus, teretno vozilo te osobni automobil kategorije M1 kapaciteta (7+1) I (8+1) putničko mjesto) trebaju imati istaknuti vidljiv natpis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vjetrobranskom staklu vozila i vidljivo izvana te imati oznaku imena i prezimena te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe i OIB prijevoznika, istaknut najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, a podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe.


 Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe možete preuzeti na sljedećem linku:


https://www.cvh.hr/media/1422/pravilnik-o-posebnim-uvjetima-za-javni-i-prijevoz-za-vlastite-potrebe-2018.pdf


 


Natrag
scroll to top