OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM „OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA“ - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.


Natječaj je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima.


Sredstva iz dobivene potpore mogu se koristiti za:  • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

  • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

  • prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,

  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

  • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,

  • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.


Uz navedeno  moguće je i sufinanciranje troškova komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, ali uz uvjet da se trošak veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost (gore navedeno) te da ne prelazi 10% ukupnih prihvatljivih troškova.


Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, najviši 50.000,00 kuna.


Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova (nema vlastitog sufinanciranja od strane korisnika).


Natječaj je otvoren do 16. lipnja 2019. godine.


Više informacija i potpunu natječajnu dokumentaciju možete naći na web stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.


Natrag
scroll to top