Predmet Javnog poziva “Potpore događanjima u 2019. godini” je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turisti" />
TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE OBJAVILA JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE DOGAĐANJA ZA DODJELU POTPORE IZ PROGRAMA “POTPORE DOGAĐANJIMA U 2019. GODINI” - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Predmet Javnog poziva “Potpore događanjima u 2019. godini” je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije sukladno Financijskom planu i programu rada TZ KKŽ 2019. za događanja od regionalnog i lokalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u Koprivničko-križevačku županiju, koja se održavaju na području Koprivničko-križevačke županije.


Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 110.000 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava, koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu iznosi 5.000,00 kuna, a iznimno veći za manifestacije županijskog karaktera. Maksimalni iznos ovisit će o broju primljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave.


Javni poziv je otvoren do 30.11.2019. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Javni poziv i obrasce možete pronaći na linku:


https://drive.google.com/file/d/0B2f-RxyXusInTUxFUy11UnZienBhR216Wk4weGRIYkJxNXE4/view https://drive.google.com/file/d/0B2f-RxyXusInYWhvZU82c09aZ0xHM2l3RHRobFprczFFaS1r/view


Predmet drugog Javnog poziva “Potpore događanjima u 2019. godini” je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja od regionalnog i lokalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u Koprivničko-križevačku županiju, koja se održavaju na području Koprivničko-križevačke županije.


Ukupna planirana vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 120.865,25 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava, koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu iznosi 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna s time da će maksimalni iznos ovisiti o broju primljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave.


Javni poziv otvoren je do 31.05.2019. godine. Javni poziv i obrasce možete pronaći na linku:


https://drive.google.com/file/d/0B2f-RxyXusInYWt5V3VuUE9zaG45LU5FeENaTXZxVmZMZkdj/view i https://drive.google.com/file/d/0B2f-RxyXusInTjhubV9YbXhoNWlQekJWS1ZzMDJMLUlseE1V/view


U oba Javna poziva bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristi isključivo za događanja, koja se održavaju u 2019. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:
- troškovi produkcije, tehničko-organizacijski troškovi, troškovi promocije,
- troškovi programa (honorari izvođača, troškovi smještaja, prehrane i putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika),
- nabava radnog/potrošnog materijala vezanog uz organizaciju događanja,
- najam prostora za održavanje događanja,
- druge opravdane troškove u svrhu održavanja događanja.


Pozivamo sve obrtnike koji se planiraju prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava prijave na e-mail: ured@tz-kckz.com ili br.tel. 624-408.


Natrag
scroll to top