NAJAVA JAVNIH POZIVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE IZ PODRUČJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obavještavamo Vas da će Koprivničko – križevačka županija raspisati Javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava koje spadaju u potpore malih vrijednosti za obrtnike i druge gospodarstvenike.

Javni pozivi, s obrascem zahtjeva i popisom dokumentacije, bit će objavljivani sukcesivno u razdoblju od 15. veljače do 31. ožujka 2021. godine na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr ).

Potpore će se odnositi na sljedeća područja:

1. Tekući projekt T 100093 Potpora male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407 (poduzetnici do 50 zaposlenih) koji u obavljanju svoje djelatnosti imaju zastoj uzrokovan pandemijom COVID-19 (pad prometa), ali su zadržali isti nivo zaposlenosti - sufinancira se 50% ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora i kupnju opreme, max 50.000,00 kn po korisniku, - prihvatljive su investicije nakon 01.01.2021., - u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. rezervirano 300.000,00 kuna,

2. Tekući projekt T 100096 Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike (do 50 zaposlenih) - sufinancira se kamatna stopa sa 2% od ukupne kamatne stope kod poslovne banke s kojom je Županija zaključila Ugovor - maksimalni iznos kredita: 300.000,00 kuna, - namjena kredita: financiranje tekućeg poslovanja (nabava sirovine, repromaterijal, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, - ukupni kreditni fond kod poslovnih banaka iznosi 30.000.000,00 kuna - za subvenciju kamata u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. rezervirano 600.000,00 kn,

3. Tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora - sufinancira se 30% troškova izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata do ishođenja građevinske dozvole, max 30.000,00 kuna, - ukoliko je podnositelj JLS maksimalni iznos je definiran vrijednošću indeksa razvijenosti, - u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. rezervirano 250.000,00 kuna,

4. Aktivnost A 100199 Potpora za samozapošljavanje „START UP“ za sve (nezaposlene i zaposlene) - za nezaposlene i zaposlene – za pokretanje poslovanja i samozapošljavanja u vlastitoj pravnoj ili fizičkoj osobi - iznos potpore max 30.000,00 kn, - u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. rezervirano 300.000,00 kn

5. T 100090 Subvencija kamata – HBOR – JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programima “Poduzetništvo mladih, žena i početnika” i „Investicije privatnog sektora“
- natječaj je otvoren od 5. svibnja 2020. godine, objavljen je na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) i dostupan je na linku https://kckzz.hr/javni-poziv-poslovnim-subjektima-privatnog-sektora-za-koristenje-subvencioniranih-kredita-po-programima-poduzetnistvo-mladih-zena-i-pocetnika-i-investicije-privatnog-sektora-2020/ - u Proračunu Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva za subvenciju kamata u iznosu 600.000,00 kuna - subvencionira se kamatna stopa sa 2% - natječaj je otvoren do utroška sredstava

6. Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu - Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu rezervirana su u iznosu od 1.200.000,00 kuna. - Prihvatljivi troškovi opremanja i građenja novih i/ili rekonstrukcija vlastitih gospodarskih objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i/ili čuvanje i/ili pakiranje prerađenih poljoprivrednih proizvoda, strojeva i priključaka. - Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: stočarska, voćarska, vinogradarska, povrtlarska i ratarska proizvodnja - Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013. i Uredbom 2019/316. te iznosi 50% od ukupno prihvatljivih troškova bez poreza na dodanu vrijednost, a korisnik potpore može ostvariti maksimalni iznos do 50.000,00 kuna - Prioritetni korisnici; stočari, voćari, vinogradari, povrtlari, ratari i ostali.

7. Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju: - Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju rezervirana su u iznosu od 370.000,00 kuna. - Prihvatljivi troškovi: Operativni troškovi uređenja imovinsko pravnih odnosa do stjecanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama, kupnja isključivo poljoprivredne površine koje graniče sa površinama u vlasništvu korisnika i operativni troškovi arondacije poljoprivrednog zemljišta. - Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: kupci državnog poljoprivrednog zemljišta, stočari, voćari, vinogradari, te korisnici koji se bave povrtlarskom i ratarskom proizvodnjom. - Intenzitet potpore male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316. te iznosi 30.000,00 kuna odnosno 30% od prihvatljivih troškova

8. Potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade: - Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za višegodišnje nasade rezervirana su u iznosu od 200.000,00 kuna. - Prihvatljivi troškovi su kupnja novih sadnica i podizanje nasada voćaka, loznih cijepova i jagoda, - Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: voćarska i vinogradarska proizvodnja - Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te iznosi 40% od cijene sadnice vinove loze, ali ne više od 4,00 kune za vinovu lozu, a minimalna površina za koja se potiče je 0,25 ha. Subvencionira se 40% od cijene sadnice voćnih kultura, ali ne više od 12,00 kn za voćne kulture osim oraha i kesten za koji je maksimalni iznos subvencije 32,00 kn. Minimalna površina koja se potiče je 0,25 ha. Subvencionira se 40% od cijene sadnice jagode, ali ne više od 0,60 kuna za jagode, a minimalno 40.000,00 kuna.

9. Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi: - Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi rezervirana su u iznosu od 150.000,00 kuna. - Prihvatljivi trošak je sklopljena polica osiguranja za osiguranje usjeva, višegodišnjih nasada i zaštićenih prostora za poljoprivrednu biljnu proizvodnju, - Red prioriteta korisnika je sljedećim redoslijedom: voćarska, vinogradarska, povrtlarska i ratarska proizvodnja - Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 25% troška plaćene police, ali ne više od 15.000,00 kn za pojedinačne ili 20.000,00 kn za skupne police

10. Potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva: - Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva rezervirana su u iznosu od 200.000,00 kuna. - Prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore male vrijednosti su troškovi kupnje poljoprivrednog zemljišta, podizanja višegodišnjih nasada, kupnje i izgradnje zaštićenih prostora ili kupnja stoke, - Prioriteta imaju poljoprivredni proizvođači mlađi od 40 godina i kojima je djelatnost primarna poljoprivredna proizvodnja, a ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva manja od 3.000 Eura. - Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 50% prihvatljivih troška, ali ne više od 50.000,00 kn za kupnju poljoprivrednog zemljišta, zaštićenih prostora, stoke i podizanje višegodišnjih nasada.

11. Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje - Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje rezervirana su u iznosu od 50.000,00 kuna. - Prihvatljivi su troškovi kontrole i certificiranja ekološke proizvodnje, - Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači koji su u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji, - Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 50% prihvatljivih troška, minimalni iznos potpore iznosi 500,00 kuna, a maksimalni iznos potpore iznosi 3.000,00 kuna

12. Potpora male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata: - Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata rezervirana su u iznosu od 30.000,00 kuna. - Prihvatljivi su troškovi izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, - Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 50% troškova izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a maksimalno 10.000,00 kuna

13. Potpora male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju: - Financijska sredstva za troškove kamate po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju iznose 50.000,00 kuna, - Prihvatljivi su troškovi za nabavu hrane ili prihrane za osnovno stado ili pčelinje zajednice (šećer i pogače), - Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači koji su u Hrvatskom pčelarskom savezu i moraju imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., - Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je intenziteta od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima, a ne više od 5.000,00 kuna.

14. Potpora male vrijednosti – sufinanciranje kamata za poljoprivrednu proizvodnju: - Financijska sredstva za troškove kamate po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti rezervirana su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ukupni kreditni fond kod poslovne banke iznosi 15.000.000,00 kuna. - Prihvatljivi su troškovi za proljetnu/jesensku sjetvu, - Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači koji su bave ratarskom, stočarsko i povrtlarskom proizvodnjom, - Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te iznosi fiksno 2% godišnje od ugovorene kamatne stope kod poslovne banke s kojom je Županija zaključila Ugovor.

15. Potpora male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća: - Financijska sredstva po ovom Javnom pozivu za potporu male vrijednosti industrijsku proizvodnju povrća rezervirana su u iznosu od 150.000,00 kuna. - Prihvatljivi su troškovi analize tla, sjemenskog ili sadnog materijala, zaštitnih sredstava i jednogodišnje opreme, - Prioritet imaju poljoprivredni proizvođači povrća za industrijsku proizvodnju, - Intenzitet potpore male vrijednosti usklađen je sa Uredbom 1408/2013 i 2019/316., te je 40% prihvatljivih troška, a ne više od 10.000,00 kuna

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete se obratiti u Obrtničku komoru Koprivničko – križevačke županije telefonom na broj 048/624-476 ili putem e-maila na ok.koprivnica@hok.hr.
Natrag
scroll to top