U tijeku su prijave za ispit – ljetni rok

Hrvatska obrtnička komora je započela s prov" />
ISPIT KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U tijeku su prijave za ispit – ljetni rok

Hrvatska obrtnička komora je započela s provedbom ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.
Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, a u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja, trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.

TKO MOŽE POLAGATI ISPIT?
Ispitu mogu pristupiti osobe koje imaju završeno najmanje srednje strukovno obrazovanje razine 4.1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (minimalno trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje)

POTREBNI DOKUMENTI ZA PRISTUPANJE ISPITU:
1. Prijavnica za ispit (može se dobiti u Obrtničkoj komori)
2. Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
3. Osobna iskaznica ili putovnica
4. Svjedodžba o završenoj srednjoj školi (minimalna razina 4.1) ili druga javna isprava kao dokaz stečene razine kvalifikacije
5. Dokaz o uplati akontacije ili ukupne cijene ispita
Originale svih dokumenata potrebno je dostaviti na uvid u Obrtničku komoru Koprivničko-križevačke županije.

DIJELOVI ISPITA:
1. Pismeni dio (provjera teorijskih znanja)
2. Praktični dio (izrada pisane priprave za poučavanje učenika i demonstracija postupaka poučavanja i vrednovanja na konkretnom zadatku)

Ispiti se polažu pred ispitnom komisijom koja se sastoji od tri člana.

ISPIT SE POLAŽE U OBRTNIČKOJ KOMORI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 4 ROKA
- Proljetni
- Ljetni
- Jesenski
- Zimski

CIJENA ISPITA:
U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju (NN 107/2020), troškovi ispita iznose 800,00 kuna. Kandidat prilikom prijave polaganja ispita uplaćuje iznos akontacije od 200,00 kuna, a do početka ispita dužan je uplatiti preostali dio iznosa od 600,00 kuna.

Proljetni ispitni rok će se održati od 15. svibnja do 30. lipnja 2021. godine.
Polaganje ispita će se održati 02. lipnja 2021. godine s početkom u 8 sati u prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije.
Rok za prijavu ispita je 21 dan prije početka ispita, odnosno do 11. svibnja 2021. godine.

Ispit se prijavljuje osobno u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije ili putem sljedeće poveznice http://obrazovanje.hok.hr/ Natrag
scroll to top