OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODUZETNIČKE KREDITE PO PROJEKTU "OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE" - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni poziv za poduzetničke kredite po projektu "Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike".

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje zahtjeve mogu realizirati u Podravskoj banci d.d., Privrednoj banci Zagreb d.d. i Zagrebačkoj banci d.d.

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita za što su planirana sredstva u Proračunu Županije za 2021. godinu u iznosu od 600.000,00 kuna.

Osnovni uvjeti po kojima se odobravaju krediti su:
IZNOS KREDITA:
- maksimalni iznos 300.000,00 kuna.

NAMJENA KREDITA:
- financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja);
- podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci;
- refundiranje vlastitih ulaganja korisnika kredita i refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.

ROK KORIŠTENJA, POČEK I DINAMIKA OTPLATE:
- period korištenja: maksimalno 3 mjeseca;
- otplata do 3 godine;
- poček maksimalno 12 mjeseci, uračunat u rok otplate;
- otplata glavnice: jednake mjesečne ili tromjesečne rate;
- otplata kamata: tromjesečno.

KAMATNA STOPA:
- 3% fiksno;
- Županija sufinancira kamatu s 2% tako da kamata za krajnjeg korisnika iznosi 1% godišnje, fiksno.

Zahtjevi za kredit se podnose od 26. travnja 2021. godine uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Više informacija o načinu podnošenja Zahtjeva i popis dokumentacije možete pronaći u tekstu Javnog poziva na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije, a u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima možete se javiti u Obrtničku komoru Koprivničko-križevačke županije. 
Natrag
scroll to top