OTVOREN JAVNI POZIV ZA PROGRAM "CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO" - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu.  

Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.   Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine. 

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: 
- Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti / polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
- Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
- Polaganje majstorskog ispita
- Pripremu za polaganje majstorskog ispita
- Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
- Polaganje naučničkog ispita
- Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju
- Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu
- Ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja / obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.  

Prijave se zaprimaju isključivo od 22. svibnja 2023. godine (sukladno točki 8. Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu).

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2023. godine.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici.
Natrag
scroll to top