U OKVIRU PROJEKTA „PARTNERSTVO ZA SVE 2“ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti U okviru provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“ Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni poziv za Kapitalni projekt K 100112 „Partnerstvo za sve 2“ Dodjela potpora male vrijednosti za samozapošljavanje žena i mladih.


Svrha Poziva je dodjela potpora male vrijednosti nezaposlenim ženama i mladima do 29 godina za pokretanje vlastitog poslovanja. Projekt „Partnerstvo za sve 2“ odobren je u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godina, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.999.427,02 kuna. Prihvatljivi korisnici potpora su nezaposlene žene i mladi do 29 godina koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora nezaposleni i koji su sudjelovali u aktivnostima provedbe projekta „Partnerstvo za sve 2“ (boot camp, radionice za nezaposlene, radionice za samozapošljavanje, PCM).


Prihvatljivi troškovi u okviru dodjele potpora su: •kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti, •kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad, •kupnja licenciranih IT programa, •zakup poslovnog prostora (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji), •troškovi za knjigovodstvene usluge, •obvezni doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu, •edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o nenamjenskom utrošku sredstava, •troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade, •upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti, •izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa, •web hosting, zakup domene, održavanje web stranice, •kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama), •troškovi atesta i procjene opasnosti, •kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme, •kupnja licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti


Iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna, a ukupan iznos predviđenih sredstava iznosi 390.000,00 kuna.


Popunjeni Zahtjev i sva pripadajuća dokumentacija za dodjelu potpora male vrijednosti podnose se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. kolovoza 2019. godine na sljedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica ili na e-mail: jasna.sabolic@kckzz.hr


 Natrag
scroll to top