INFORMACIJE O DOSTUPNIM MJERAMA ZA OBRTNIKE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

S obzirom na trenutnu situaciju i činjenicu da ste svakodnevno zatrpani velikim brojem novih informacija pokušali smo za Vas napraviti pregled najvažnijih mjera i olakšica koje su Vam na raspolaganju u ovom trenutku.


Hrvatski zavod za zapošljavanje, Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) Cilj ove mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost, a pomoću nje poslodavci mogu dobiti do 3.250 kn po radniku, uključujući i vlasnika. Više informacija: Službene stranice HZZ Dodatne upute Hrvatske obrtničke komore


Porezna uprava, odgoda plaćanja poreznih obveza Poduzetnicima kojima ove okolnosti utječu na poslovanje omogućeno je podnošenje Zahtjeva za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti. Više informacija: Službene stranice Porezne uprave Dodatne upute Hrvatske obrtničke komore


Oslobođenja i odgode od članarina, doprinosa i zakupa: Obustava naplate komorskog doprinosa na 3 mjeseca od 1. travnja 2020. godine za sve obrtnike Informacija Hrvatske obrtničke komore 


Rasterećenje plaćanja naknade HDS-ZAMP Obavijest HDS-ZAMP


Obustava naplate spomeničke rente za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Odluka Ministarstva kulture


Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima Informacija Ministarstva turizma


Odgoda plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske – odnosi se na zakupnike poslovnih prostora koji imaju zaključen ugovor o zakupu, sporazum o obročnoj otplati ili im se izdaju računi na ime naknade za korištenje, izuzev naknade ili zakupnine za garaže. Vremensko razdoblje u kojemu se odgađa plaćanje zakupnine može trajati 3 mjeseca u odnosu na rok plaćanja, počevši od 1. ožujka 2020. Odluka Ministarstva državne imovine


Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)  Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) HBOR će provoditi sljedeće mjere:
Moratorij na postojeće obveze HBOR će svim svojim klijentima omogućiti moratorij u trajanju od 3 mjeseca na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. godine
Reprogramiranje kreditnih obveza Svim korisnicima HBOR-ovih kredita bit će omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.
Novi krediti za likvidnosti - HBOR će poduzetnicima odobravati u suradnji s poslovnim bankama. Krediti će se odobravati uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon).
Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita HBOR će, u ime i za račun Republike Hrvatske, odobravati portfeljne police osiguranja (garancije) poslovnim bankama i HBOR-u. Police osiguranja (garancije) koristit će se kao kolateral za nove kredite za likvidnost odobrene izvoznicima, a HBOR je kao novu mjeru omogućio i izvoznicima iz turističkog sektora da koriste ovu pogodnost. Više informacija: Službene stranice HBOR-a.


Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) HAMAG-BICRO provodit će osam novih mjera namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima:
Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo (https://hamagbicro.hr/prva-mjera-rasterecnja-poduzetnika/)
ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima – radi se o zajmovima od 1.000-25.000€, poček je12 mjeseci, a kamate se smanjuju na 0,5% – 0,75% – 1,0%, ovisno o indeksu razvijenosti (https://hamagbicro.hr/novo-esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva/)
Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %.
Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
„COVID-19 krediti/zajmovi“ - cilj ovog programa je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva zajmom do 750.000,00 kn uz kamatu od 0,25% i rok otplate do 5 godina (sa mogućnošću počeka do 12 mjeseci). Kranji korisnik (obrtnik) mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga (npr. otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti. Skraćena je procedura obrade zahtjeva i bez plaćanja bilo kakve dodatne naknade.  https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/obrtna-sredstva/covid-19-zajam/
Kontra garancije za 50% glavnice ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva za sektor turizma slijedom koje se značajno smanjuju uobičajeni instrumenti osiguranja te se osigurava povoljnija kamatna stopa 0,5 % – 1,0 % što ubrzava cjelokupni proces same obrade.
Program ruralnog razvoja – Uspostava mjere B – Pojedinačna jamstva do 80 % glavnice kredita za kredite za obrtna sredstva (iznos jamstva do 1.000.000 EUR) koji se provodi putem 16 financijskih institucija. Više informacija: Službene stranice HAMAG-BICRO-a

Kako bi korisnicima koji nemaju ENC omogućili korištenje uređaja, HAC je spustio cijenu ENC uređaja za 40%. Ministarstvo prometa je odlučilo produžiti trajanje sezonskog „zimskog“ ENC popusta do 1. lipnja. Osim toga, uveden je dodatni popust od 7% za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana. Uz ove mjere, Ministarstvo prometa donijelo je odluku o privremenoj odgodi sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Na snazi je zastoj provedbe ovrhe na novčanim sredstvima za razdoblje važenja posebnih okolnosti (do 17. srpnja 2020. godine), uz mogućnost produljenja trajanja posebnih okolnosti za dodatna 3 mjeseca te će u tom razdoblju računi biti deblokirani. Sukladno tome, Fina prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe (uključujući i obrtnike), a iznimno se ovrha nastavlja u slučaju da fizička osoba ima osnove za plaćanje radi naplate zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije), druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (druga uzdržavanja koja se naplaćuju u rentama), tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. račun pričuve zgrade i sl.). Fina će i dalje zaprimati nove osnove za plaćanje i evidentirati ih u Očevidnik prema vremenu primitka, ali po njima neće poduzimati daljnje radnje za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (osim ako se radi o osnovi za plaćanje za koju je propisano da se nastavlja s provedbom ovrhe). Također i dalje nije moguće radnicima u cijelosti isplatiti plaću već je i dalje potrebno vršiti obračun isplate na zaštićeni račun! 


U najavi i provedbi su mjere i programi u nadležnosti drugih Ministarstava koje nisu obuhvaćene ovim kratkim pregledom pa molimo da se informirate o njima na web stranicama pojedine institucije ili na službenoj stranici koronavirus.hr.


 


Natrag
scroll to top